Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2003 lagt fram forslag om enkelte mindre endringer i merverdiavgiftsloven. Det foreslås blant annet å unnta utleie av båtplasser fra merverdiavgift. Det foreslås også å utvide unntakene som veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner har for salg av enkelte varer. Unntakene gjelder i dag kun for eget salg, men foreslås utvidet til også å gjelde salg ved kommisjon.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 kap.10.