Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøfondet

Miljøfondet er en egen, atskilt del av Statens petroleumsfond. Miljøfondet er blitt tilført midler i to omganger, først 31. januar 2001 motsvarende 1 milliarder kroner, og deretter 31. januar 2002 med et like stort beløp.

Miljøfondet kan investeres i selskaper som antas å ha liten negativ innflytelse på miljøet samt i selskaper som oppfyller gitte krav til miljørapportering og miljøstyringssystem. Miljøkravene er basert på analyser fra det britiske konsulentselskapet Ethical Investment Research Service (EIRIS).

I første halvår 2002 hadde Miljøfondet en avkastning på -11,2 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv. Avkastningen på Miljøfondet var i denne perioden 0,5 prosentpoeng lavere enn avkastningen for en sammenliknbar portefølje der ingen selskaper er tatt ut etter miljøkriterier. Verdien av Miljøfondet motsvarte 1,4 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2002.