Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Minstefradrag

Regjeringen foreslår at øvre grense i minstefradraget økes fra 43 000 kroner i 2002 til 45 700 kroner i 2003. Nedre grense og satsen i minstefradraget på 23 prosent endres ikke.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2.2.2.