Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NIB (Den nordiske investeringsbanken)

Finansdepartementet har i 2002 dispensert fra avgiftsplikt for så vidt gjelder anskaffelser som er nødvendige for Den nordiske investeringsbankens offisielle virksomhet. Det foreslås å innta fritaket i de aktuelle Stortingsvedtakene.