Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOKUT

Regjeringen vil fra 1. januar 2003 etablere et organ for akkreditering og evaluering, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Det er foreslått å bevilge 11,3 mill. kroner til NOKUT i 2003 i tillegg til de ressursene som blir overført fra Norgesnettrådet.

NOKUT vil få en rekke nye oppgaver, deriblant myndighet til å

  • akkreditere nye studietilbud som institusjonene selv ikke har myndighet til å etablere
  • godkjenne enkeltstudier ved private høyskoler som ikke er akkrediterte
  • gi generell godkjenning av utenlandsk utdanning, og norsk utdanning som ikke er gitt av institusjon under universitets- og høgskoleloven eller lov om private høyskoler.

NOKUT vil videreføre flere av de oppgaver som til nå har ligget i Norgesnettrådet, som ble avviklet fra årsskiftet. Dette er blant annet deltakelse i internasjonale fora for kvalitetssikring av høyere utdanning, godkjenning av ekstern utdanning, evaluering av mastergrads- og doktorgradssøknader ved statlige høyskoler.