Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringslivet - enklere regler

Nærings- og handelsdepartementet er Regjeringens pådriver i det omfattende oppryddings- og forenklingsarbeidet i offentlig sektor. Departementet har ansvar for å utarbeide Regjeringens nye handlingsplan ”Et enklere Norge”, med fokus på tiltak som skal bedre næringslivets rammevilkår. I tillegg til forenkling av lover og regler prioriteres økt brukervennlighet og modernisering av innrapporteringstjenestene.

Regjeringen legger særlig vekt på å gjennomføre AltInn-prosjektet, som er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå, om felles elektronisk innrapportering av data fra næringslivet til de tre etatene. Bevilgningen til Brønnøysundregistrene økes med 13 prosent.