Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsrettet forskning

Det foreslås bevilget 845 millioner kroner til næringsrettet forskning og utvikling over Norges Forskningsråds budsjetter. Departementet vil styrke IT-forskningen med om lag 20 millioner kroner. Forskning innenfor de tre kjerneområdene mikroteknologi og

–systemer, kommunikasjonsteknologi og –tjenester samt programvareteknologi og informasjonssystemer vil bli prioritert. Det vil bli startet opp et nytt program for IT-sårbarhet og –sikkerhet.

Kommersialiseringstiltak vil bli prioritert gjennom en økning på 15 millioner kroner i bevilgningen til bl. a. FORNY over NHDs budsjett til Norges Forskningsråd. Det er også lagt inn en økning på i alt 8 mill. kroner til forskning på marine- og biologiske ressurser, bioteknologi og brukerstyrt materialforskning.