Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsutvikling i sør

Regjeringen ønsker å styrke satsingen på næringsutvikling i sør. Tilskuddet til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet (NORFUND) foreslås økt med 90 millioner kroner. NORFUND skal også videreføre den særskilte satsingen i de minst utviklede land. Fondet skal videre prioritere prosjekter innen energisektoren der fornybare energikilder anvendes.

Regjeringen vil fortsette å arbeide for at en åpen verdensøkonomi i større grad skal komme utviklingslandene til gode. Fra 1. juli 2002 er alle toll- og kvoterestriksjoner på import av varer fra de minst utviklede landene fjernet. Økt bistand, herunder til handelsrelaterte tiltak, er viktig for å sikre at de fattigste landene skal kunne delta mer aktivt i internasjonal handel. Dette følges opp i den nye forhandlingsrunden i WTO.

For å styrke innsatsen innen landbrukssektoren, har Regjeringen nedsatt en ekstern rådgivende gruppe som skal legge fram forslag til en strategi. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i budsjettet for 2004.