Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalbiblioteket

Tildelingen til Nasjonalbiblioteket blir foreslått økt med i alt 21,1 millioner kroner i 2003. Økningen er i hovedsak en oppfølging av Stortingets vedtak om oppgradering av bygningene ved Nasjonalbibliotekets avdelinger i Rana, om lag 14,5 millioner kroner, og Oslo, 2 mill. kroner.

Det nye depotbiblioteket ved avdelingen i Rana blir levert med et datastyrt automatlager. For å prøvekjøre lageret innenfor garantitiden som er kontraktfestet med leverandøren, vil lageret bli satt i drift våren 2003. Til dette trengs økt bemanning. Rammeøkningen for avdelingen i Rana skal også dekke økte husleieutgifter og andre medfølgende driftsutgifter. For avdelingen i Oslo er det inngått rammeavtale med Entra Eiendom AS om bygging av nytt magasin og rehabilitering av eksisterende bygning på Drammensveien 42. Den foreslåtte økningen skal brukes til å opprettholde bibliotektjenester for publikum i byggeperioden, samt til konservering av samlingene.