Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale kulturbygg og fylkestusenårssteder

Kultur- og kirkedepartementet foreslår 61,9 millioner kroner i investeringstilskudd til nasjonale kulturbygg og fylkestusenårssteder. I tillegg foreslås tilsagn om ytterligere 112,9 millioner kroner senere. Til videreføring av vedtatte prosjekter foreslås 58,9 millioner kroner. Av dette gjelder 43,5 millioner kroner tusenårssteder i fylkene og 15,4 millioner kroner andre prioriterte nasjonale kulturbygg. I tillegg foreslås 3 millioner kroner til Lindesnes, tusenårsstedet for Vest-Agder.