Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalparker

Regjeringen foreslår en betydelig økning av tilsagnsfullmakten for nasjonalparkene. Fullmakten sikrer at gjennomføringstempoet i Nasjonalparkplanen opprettholdes. Følgende nye nasjonalparker planlegges neste år: Møysalen, Roltdalen, Hartkjølen og Verdal/Snåsa/Lierne. Regjeringen tar også sikte på å utvide Børgefjell og Rondane nasjonalparker, herunder en ny Dovre nasjonalpark. I tillegg vil Regjeringen etablere flere landskapsvernområder. Arbeidet med fylkesvise verneplaner vil bli videreført og det tas sikte på at bl.a. verneplanen for edelløvskog i Møre og Romsdal, sjøfuglplanen for Møre og Romsdal, sjøfuglplanen for Sør-Trøndelag, og sjøfuglplanen for Nord Trøndelag kan vedtas i 2003.