Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk litteratur i utlandet

I budsjettforslaget er det satt av 2 millioner kroner til styrking av arbeidet med formidling av norsk litteratur i utlandet, slik at samlet bevilgning til formidling av skjønn- og faglitteratur i utlandet vil utgjøre om lag 7 millioner kroner.

NORLA (Norwegian Literature Abroad) og MUNIN (Marketing Unit for Norwegian International Non-Fiction) er to stiftelser som formidler skjønn- og faglitteratur til utlandet. I en forlenget prøveperiode for MUNIN har det vært arbeidet for en sammenslåing av disse to stiftelsene, med de fordelene dette vil medføre praktisk og faglig. Den foreslåtte budsjettøkningen vil legge til rette for å gjennomføre en sammenslåing og gi grunnlag for utvidet virksomhet. Den nye stiftelsen vil få navnet NORLA.