Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Bevilgningen til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek blir foreslått økt med 5,5 millioner kroner i 2003. Det er en forutsetning at Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innenfor bevilgningen dekker behovet for studielitteratur til syns- og lesehemmede studenter, i tillegg til skjønnlitteratur, samtidig som det blir satt i gang tiltak for å gi døvblinde et tilbud når det gjelder utskriftstjeneste.

Sterke utdanningspolitiske, kulturpolitiske og sosialpolitiske grunner tilsier at de oppgavene som i dag er lagt til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, må løses på en god måte og i et tilstrekkelig omfang. Departementet vil derfor sette i gang en utgreiing om hvorledes folkebibliotek- og studielitteraturtjenester til syns- og lesehemmede best kan organiseres og finansieres i fremtiden.