Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oljeprisforutsetninger

I Nasjonalbudsjettet 2003 er det lagt til grunn en oljepris på 200 kroner pr. fat i 2002 og 180 kroner pr. fat i 2003. Dersom oljeprisen endres med 10 kroner i 2003, vil statens inntekter endres med om lag 8 milliarder kroner. Endringer i statens inntekter fra oljevirksomheten vil slå ut i en tilsvarende større/mindre avsetning i statens petroleumsfond.