Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omorganisering av Fiskeriforskning og Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet overtok forvaltningsansvaret for ressurforskningen ved Fiskeriforskning 1. januar 2002, og fra 1. januar 2003 etablerer instituttet en egen avdeling i Tromsø.

Sildolje- og Sildemelsindustriens Forskningsinstitutt (SSF) i Bergen inngår fra 1. september 2002 som en avdeling i Fiskeriforskning. Det etableres et nærmere samarbeid mellom Fiskeriforskning og Norconserv i Stavanger, med sikte på etablering av et eget forskningsselskap.