Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorg ved livets slutt

Helsetjenestene skal også gi omsorg og lindrende behandling i livets sluttfase. Det er bl.a. etablert kompetansesentre for lindrende behandling ved alle regionsykehusene, og det er behov for å øke kapasiteten i sykehus og sykehjem for å kunne gi plass til mennesker som trenger spesiell pleie ved livets slutt. For å sikre dette tilbudet foreslår Regjeringen å bevilge 29 millioner kroner i 2003.