Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Opplæring- og utviklingstiltak

Det bevilges tilskudd til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingstiltak tilsvarende allerede etablerte ordninger i andre tariffområder innenfor privat sektor og i kommunesektoren. (ref. kap. 1503)