Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Organisert kriminalitet

Kriminaliteten er i større grad grenseoverskridende – og rettsforfølgelsen må derfor skje i et samarbeid mellom mange lands myndigheter og i en rekke internasjonale fora. Regjeringen vil kjempe mot handel med kvinner og seksuelt misbruk av barn (”trafficking”) og legger i høst fram en handlingsplan. Norge har underskrevet FN-konvensjonen om transnasjonal organisert kriminalitet. Det forberedes lovendringer for å innføre bestemmelsene i norsk lov. Justisdepartementet skal revidere handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet. Det er etablert et treårig prosjekt for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking, som vil være internasjonalt rettet. Dette prosjektet finansieres med 5 millioner kroner av Utenriksdepartementet og Justisdepartementet i fellesskap.