Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Partistøtte

Regjeringen går inn for å effektivisere partistøtteordningen og foreslår at all statlig partistøtte legges på post 70; Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner. Postene 71-76, som omfatter støtte til kommunepartiene, kommunestyregruppene, fylkespartiene, fylkestingsgruppene og de politiske partienes ungdomsorganisasjoner, vil med dette forslaget blir fjernet.