Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientbro

Regjeringen foreslår å videreføre pasientbroen til utlandet innenfor en ramme på 60 millioner kroner i 2003. Tilbudet vil gjelde for pasientgrupper der det er gode erfaringer med behandling i utlandet. Dette gjelder bl.a. pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, sammensatte rygglidelser, Parkinsons sykdom og prostatakreft. Tilbudet foreslås også utvidet til nye grupper funksjonshemmede, som pasienter med revmatiske sykdommer, polio og cerebral parese.