Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Personfradraget

Personfradraget foreslås økt til 31 600 kroner i klasse 1 og 63 200 kroner i klasse 2 i 2003, det vil si i tråd med anslått lønnsvekst fra 2002 til 2003.

Se nærmere omtale i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2.2.2.