Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomheten – nøkkeltall

Råoljeproduksjon 2002: 3,1 millioner fat/dag

Råoljeproduksjon 2003: 3,0 millioner fat/dag

Gasseksport 2002: 68 milliarder Sm3

Gasseksport 2003: 71 milliarder Sm3

Investeringer 2002: 59,3 milliarder kroner

Investeringer 2003: 67,9 milliarder kroner

Netto kontantstrøm 2002: 169,6 milliarder kroner

Netto kontantstrøm 2003: 172,8 milliarder kroner

Oljeprisforutsetning 2002: 200 kroner/fat

Oljeprisforutsetning 2003; 180 kroner/fat

Eksportverdi 2002: 284,9 milliarder kroner

Eksportverdi 2003: 256,2 milliarder kroner

Se pressemelding :Olje- og gassverksemda 2003.