Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Presteskapet

Kommunene har i dag det økonomiske ansvaret for prestenes reiseutgifter og boligtelefon. I statsbudsjettet for 2003 er det forutsatt at staten overtar dette ansvaret fra 1. januar 2003.