Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Produktavgiften i fiskerinæringen

Produktavgiften i fiskerinæringen foreslås fastsatt til 3,4 prosent i 2003.

Se nærmere omtale i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2.7.