Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse

Det foreslås en samlet bevilgning på 2,35 milliarder kroner til Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2006) neste år. Dette er en reell økning på 670 millioner kroner fra i år, og er den sterkeste økningen i løpet av ett år siden Stortinget vedtok planen i 1998.

Økningen fordeler seg med 356 millioner kroner til driftsutgifter i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten, 46 millioner kroner til statlige tiltak og 268 millioner kroner til investeringsutgifter. Driftsutgiftene til psykisk helsearbeid har økt med 1,77 milliarder kroner i hele perioden fra 1999 til 2003.

Det skal bygges 3400 boliger til psykisk syke i perioden 1999 til 2006. For å nå dette målet, foreslås det at 1800 byggetilsagn fordeles likt i 2003 og 2004. Dette utgjør til sammen mer enn 1,3 milliarder kroner i statlige investeringstilskudd.