Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rattsø-utvalget

11. januar 2002 ble det oppnevnt et offentlig utvalg for å utrede løsninger som medfører at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger om egenproduksjon eller eksternt kjøp av tjenester. Utvalget leverte 22. mars en delrapport, hvor det skisseres tre aktuelle løsninger. Utvalget skal levere sin endelige innstilling i løpet av 2002. Regjeringen vil komme tilbake med eventuelle forslag til endringer tidligst i forbindelse med budsjettet for 2004.

Se nærmere omtale i St.meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett 2002 og Mandat .