Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Refusjonsordningen for fergerederier i utenriksfart

En ny refusjonsordning for fergerederier i utenriksfart (kap. 909, post 71) ble opprettet 1.7.2002. Ordningen innebærer refusjon av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for maritim besetningen og passasjerbetjening. Ordningen har en årskostnad på om lag 300 mill. kroner. Regjeringen foreslår å avvikle ordningen fra 1.1.2003. I 2003 foreslås det bevilget 50 mill. kroner til ordningen, knyttet til utbetalinger for 6. termin i 2002. I en krevende budsjettsituasjon har Regjeringen valgt å prioritere de generelle rammebetingelsene for næringslivet og å redusere den næringsspesifikke støtten.

Med virkning fra inntektsåret 2003 foreslår Regjeringen å øke sjømanns- og fiskerfradraget med 10 000 kroner fra 70 000 kroner til 80 000 kroner per skatteyter.