Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Refusjonsordningen for sjøfolk i NIS og NOR

Refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk (kap. 909, post 70) innebærer at rederier kan få refundert 12 pst. av brutto lønnsutgifter. Ordningen har en årskostnad på om lag 250 mill. kroner. Regjeringen foreslår å avvikle ordningen fra 1.1.2003. I 2003 foreslås det bevilget 40 mill. kroner til ordningen, knyttet til utbetalinger for 6. termin i 2002. I en krevende budsjettsituasjon har Regjeringen valgt å prioritere de generelle rammebetingelsene for næringslivet og å redusere den næringsspesifikke støtten.

Med virkning fra inntektsåret 2003 foreslår Regjeringen å øke sjømanns- og fiskerfradraget med 10 000 kroner fra 70 000 kroner til 80 000 kroner per skatteyter.