Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reisefradrag

Det foreslås ikke endringer i reglene for å få fradrag for reise mellom hjem og arbeid. Grensen for å få fradrag foreslås også holdt på samme nominelle nivå som i 2002, det vil si 9 200 kroner.