Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovvilt

Innenfor rovdyrforvaltningen vil en i 2003 særlig prioritere arbeidet med å etablere kostnadseffektive forebyggende tiltak som skiller rovdyr og husdyr på beite. Arbeidet med en ny stortingsmelding om rovdyr i norsk natur vil bli videreført i samarbeid med berørte parter. Det vil særlig bli fokusert på målsettinger og virkemidler innenfor rovdyrforvaltninga. Meldinga skal legges fram for Stortinget i løpet av høsten 2003.