Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmisbrukere - helsetilbud

Lavterskel helsetilbud, som skal bidra til å bedre livssituasjonen for rusmisbrukere og forebygge overdoser, foreslås økt med 14 millioner kroner neste år. Regjeringen foreslår også en økning av innsatsen til legemiddelassistert rehabilitering med 12 millioner kroner. I tillegg foreslås det avsatt 1 millioner kroner til evaluering av legemiddelassistert rehabilitering.

Regjeringen vil i en egen proposisjon foreslå at ansvaret for den spesialiserte delen av rusomsorgen overføres fra fylkeskommunen til staten fra 2004. Dette innebærer at det sørge for-ansvaret som de regionale helseforetakene har, også skal gjelde deler av rusomsorgen. Det foreslås satt av 10 millioner kroner til forberedelse av reformen i 2003.