Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

SUS/Baltikum-ordningen under GIEK

SUS/Baltikum-ordningen under GIEK (kap. 2460, post 50) ble opprettet i 1992 for å fremme eksport til og investeringer i det tidligere Sovjetunionen og de baltiske land. Den økonomiske situasjonen i de baltiske landene er nå slik at flere av de prosjektene som tidligere ble tatt under SUS/Baltikum-ordningen, nå kan behandles under GIEKs alminnelige ordning. Videre er det positiv næringsmessig utvikling i Russland og i andre land som hørte inn under Sovjetunionen. Regjeringen foreslår derfor at SUS/Baltikum-ordningen avvikles.