Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samlivstiltak

Antallet samlivsbrudd øker og å forebygge oppløsning av familien og skape gode og varige samlivsforhold er viktig for å kunne sikre barn en trygg og stabil oppvekst. Regjeringen ønsker derfor å styrke tilskuddsordningen for samlivstiltak og foreslår å øke bevilgningen til samlivstiltak med 1 mill. kroner i 2003. Midlene vil gå til støtte til lokale samlivstiltak og –kurs og til utviklingsarbeid for å styrke den faglige kvaliteten og kompetansen på feltet.

Pressemelding om samlivstiltak

Se kap 830 Foreldreveiledning og samlivstiltak i St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet.