Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøkart

Arbeidet med elektroniske sjøkart for norskekysten har høy prioritet og vil bety mye for tryggheten til sjøs. I 2003/2004 vil hele kysten til og med Nord-Trøndelag være dekket, med unntak av noen indre fjordstrøk som etter trygghetsvurderinger har lavere prioritet. Tiltaket har stor betydning for økt sikkerhet til sjøs. Arbeidet skjer i hovedsak gjennom bruk av innkjøpte tjenester. Fremdriften av sjøkartleggingen er i tråd med Stortingets forutsetninger.