Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøtryggleik

Regjeringa fremmar i budsjettet for 2003 fleire tiltak for å betre tryggleiken til sjøs. I Fiskeridepartementet sitt budsjett vert det gjort framlegg om ei løyving på 30 millionar kroner som skal å dekkje dei gjenståande etableringskostnadane for mottak av signal frå Automatisk identifikasjonssystem (AIS). Løyvinga til merking av hurtigbåtleier vert vidareførd på eit høgt nivå. Løvyinga til Redningsselskapet vert førd vidare på dagens nivå.

Se pressemelding: Forskningen styrkes i Fiskeridepartementets budsjett