Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole- og studentrabatt

Regjeringen foreslår å bevilge 109 millioner kroner til ordningen med 40 prosent skole- og studentrabatt for periode- og flerreisekort i 2003, en økning på rundt 55 millioner kroner fra 2002. Ordningen omfatter NSBs lokale togtilbud og den lokale kollektivtransporten som mottar tilskudd fra fylkeskommunene. Ordningen ble innført 1. august 2002 og får helårsvirkning i 2003.

I tillegg foreslår regjeringen at fylkeskommunene skal få en kompensasjon på 27 millioner kroner for å tilby ungdomskort til ungdom mellom 16 og 19 år.

Fra og med 1. januar 2003 vil Samferdselsdepartementet overta ordningen med studentrabatt for lengre reiser. Denne ordningen lå tidligere under Utdannings- og forskningsdepartementet, og omfatter rabatt på lengre reiser med NSB, Hurtigruten og Nord-Norge-ekspressen. Det foreslås å bevilge totalt 42 millioner kroner til dette formålet i 2003. Formålet med ordningen er å gi studenter og elever med lengre reiser et godt og rimelig transporttilbud mellom hjemsted og studiested.

Samferdselsdepartementet vil i forbindelse med denne nye bevilgningen på departementets budsjett gå særskilt gjennom dagens avtaler med NSB om studentrabatt. Departementet tar sikte på innføring av eventuelle forbedringer i større grad kan stimulere studenter med stort reisebehov til å velge tog fra høsten 2003.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om kollektivtransport