Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skoleanlegg

For å stimulere skoleeierne til å gjennomføre en særskilt satsning på opprustning av skoleanlegg, vil Regjeringen videreføre ordningen med tilskudd til kommunesektoren til dekning av renteutgifter for lån til skoleanlegg. For 2003 er lånerammen satt til en milliard kroner, og tilskuddet til rentekompensasjon bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.