Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolefritidsordning (SFO)

Det øremerkede tilskuddet til skolefritidsordning (SFO) innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 1. august 2003. Av hensyn til det samlede budsjettopplegget er bevilgningene til SFO foreslått kuttet med 217 mill kroner i 2003. Kuttet i bevilgningen er fordelt mellom Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). En innlemming av SFO i rammetilskuddet vil kreve

visse tekniske og innholdsmessige endringer i opplæringslova med tilhørende forskrift. Departementet tar sikte på å sende ut ny forskrift om SFO våren 2003.