Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningskø

30. juni var soningskøen på 2 681 dommer. Dette er mer enn en fordobling siden 1999, og tilsvarer full drift av et fengsel med 467 plasser i ett år. De fleste dommene i soningskøen er dommer under 60 dager.

Økningen i soningskøen skyldes at antallet straffesaker som behandles hos politi, påtalemyndighet og domstoler overstiger kapasiteten i kriminalomsorgen. I tillegg innvirker faktorer som nedgang i bruk av prøveløslatelse og en mindre økning i omfanget av varetektsbruk.