Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Startlån

Fra og med 1. januar 2003 vil en ny låneordning "Startlån" erstatte dagens etableringslån og kjøpslån.

- Låneordningen skal forenkle det offentlige lånesystemet for husholdninger som har problemer med å oppnå kreditt på det ordinære boligmarkedet og som derfor har vansker med å komme inn på boligmarkedet.

- Kommunene skal administrere den nye ordningen. Dermed blir lånesystemet mer treffsikkert og fleksibelt i forhold til de lokale utfordringer på boligmarkedet.

- Både kjøps- og etableringslån er rettet mot vanskeligstilte, men tildeles i dag henholdsvis Husbanken og kommunene og har bl.a. forskjellig regelverk, saksbehandlingsrutiner og tapsansvar. Det nye Startlånet skal gjøre det enklere å være lånsøker ved at de lånsøkere kun skal forholde seg til en offentlig låneinstans.

- Det nye i Starslånsordningen er blant annet at kommunene oppfordres til å formalisere samarbeidet til de lokale kredittinstitusjoner. Problemet til mange unge lånsøkere i dag er at de mangler egenkapital. I Startslånsordningen legges det opp til en samfinansiering, der det private markedet yter grunnfinansiering og kommunene toppfinansiering. Dermed vil kommunene og det private kredittmarkedet sammen spille en aktiv rolle i å sette flere unge i stand til å kjøpe egen bolig.

Se pressemelding om Startlån.