Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) Kap 2420

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

SND er myndighetenes sentrale organ for finansiering og iverksetting av tiltak innen nærings- og distriktspolitikken. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til SNDs landsdekkende innovasjonsordning med 14 millioner kroner. Anslaget for innvilgning av risikolån økes med 50 millioner til 150 millioner kroner.

For å styrke næringsgrunnlaget i distriktene og næringssvake områder, foreslår Regjeringen at det opprettes en ny distriktsrettet ordning under SND. Låneordningen foreslås benyttet i det distriktspolitiske virkeområdet, men kan også benyttes utenfor dersom dette bidrar til å styrke næringslivet i distriktene (nettverksbygging). Til låneordningen foreslås det bevilget 500 mill. kroner i lån (innvilgningsramme) og 75 mill. kroner til tilhørende tapsfond i 2003.

Etter nye rammer gitt i fjorårets statsbudsjett pågår det en nedbemanning i SND, fra 485 til 389 årsverk. Det er lagt opp til at ny organisasjon skal være på plass innen 1. april 2003. Nedbemanningen vil bli relativt sterkere i Oslo enn i resten av landet. Etter omstillingen vil samlede årsverk fordele seg med ca. 30 prosent på hovedkontoret og ca. 70 prosent ved distriktskontorene. SNDs administrasjonsbudsjett er redusert som følge av omstillingen.