Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statsbygg

Det foreslås bevilget i underkant av 1,8 mrd. kroner over programkategori 01.60 Statsbygg. Dette er en reduksjon på ca. 670 mill kroner, eller vel 36 pst. Sammenliknet med saldert budsjett for 2002. Reduksjonen skyldes hovedsakelig at Statsbyggs driftsresultat er foreslått økt med ca. 500 mill kroner som følge av trekk på reguleringsfondet og lavere avsetning til investeringsformål.