Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tollreduksjoner

Norge har i WTO-avtalen fra 1994 forpliktet seg til videre nedtrapping av tollsatser på enkelte typer industrivarer fra 1.1.2003. Fordi norske myndigheter på eget initiativ har fjernet de fleste tollsatsene på industrivarer de siste årene, gjelder den bundne tollnedtrappingen fra 1.1.2003 kun klær og enkelte ferdige tekstilvarer. Tollnedtrappingen anslås å gi en avgiftslette på 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å fjerne om lag 130 tollsatser på landbruksvarer fra 1.1.2003. Disse tollsatsene er lave og gir ikke nevneverdig beskyttelse for norsk produksjon av tilsvarende vare. En avvikling av denne typen satser vil bidra til en forenkling både for næringslivet og for myndighetene.

Du finner mer informasjon i St. prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel 4 og vedlegg 3.