Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ungdomstiltak i storbyene

Regjeringen forslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn med 2,5 millioner kroner. Tilskuddsordningen omfatter de ti bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Fredrikstad, Skien og Sandnes. Økningen skal benyttes til arbeid og innsats som tar sikte på å nå barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Det skal særlig legges vekt på målrettet arbeid for å fange opp utsatte barn og unge. Tiltak og prosjekter som bidrar til at barn og unge i områder med store levekårsulemper kan delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn og unge, som bidrar til integrering og motvirker marginalisering vil bli prioritert.

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kapittel 857 om barne- og ungdomstiltak