Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte Statnett og Statoil

Det budsjetteres med et utbytte fra Statnett SF på 450 millioner kroner for regnskapsåret 2002.

Budsjettert utbytte fra Statoil for 2003 er på om lag 5 milliarder kroner. Det understrekes at dette ikke er et forventningsrettet estimat, men en beregningsteknisk fremskrivning av utbytte betalt i 2002 justert for statens eierandel i selskapet.