Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Valutastatistikk og kontroll - Oppfølging av Bravosystemet

Til bruk for valutastatistikken og utenriksregnskapet mottar Norges Bank gjennom Bravosystemet (Bank Rapport Valuta Oppgave) rapporteringer om pengeoverføringer og andre finansielle transaksjoner mellom Norge og utlandet. Bravo ivaretar også sentrale kontrollhensyn for skatte-, avgifts- og politimyndighetene. Norges Bank og Statistisk sentralbyrå arbeider med å etablere et nytt system for innrapportering av valutaveksling. Det er behov for å samordne dette arbeidet med utviklingen av et tilfredsstillende rapporteringssystem til bruk for etatenes kontrollformål. Dette systemet skal utvikles i regi av Toll- og avgiftsdirektoratet, og skal etter planen være i drift når Bravo avvikles i 2005.