Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Villaks

For å ta vare på den norske villaksen, vil Regjeringen trappe opp kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Truslene mot villaksen gjør at det er satt av økte midler til overvåking av bestandene og ulike bevaringstiltak. Gjennom midler som Miljøverndepartementet gir til Forskningsrådet, vil forsking på villaks fortsette.