Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Spørsmål og svar

Hvor mye oljepenger bruker vi i 2004?

Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet legges det opp til å bruke 50,7 milliarder kroner av oljeinntektene over statsbudsjettet i 2004, en reell økning på 9 millarder kroner i forhold til 2003. Dette innebærer at det brukes om lag 16½ millarder... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med.