Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Spørsmål og svar

Hvilke avgifter og gebyr vil tilsyn og kontroll med sjømat medføre ?

Forslaget til ny matlov inneholder krav om avgifter og gebyr til finansiering av tilsyn og kontroll innenfor det området loven regulerer. Sjømatsektoren vil således, som landmatsektoren, omfattes av ordningene med avgift og gebyr for finansiering av tilsyn og... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med.