Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Spørsmål og svar

Hva innebærer ordningen med momskompensasjon for kommunene, og i hvilken grad vil den føre til økt konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Merverdiavgiftssystemet medfører konkurransevridninger mellom offentlig forvaltning og private virksomheter ved at kommunal og statlig forvaltning i hovedsak er utenfor merverdiavgiftssystemet og dermed ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift. Merverdiavgiften... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med.