Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Spørsmål og svar

Hva gjør Regjeringen for å bekjempe økt arbeidsledighet?

Den høye ledigheten krever stø kurs i den økonomiske politikken. Ved styrking av konkurranseevnen og lav rente kan det skapes grunnlag for nye varige arbeidsplasser. Regjeringen vil videreføre en strategi for å stimulere arbeidsledige til aktiv jobbsøking. Dette... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med.