Regelendringer fra 1. januar 2004

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og ”andre områder”.

Spørsmål og svar

Hvordan har utviklingen av kronekursen påvirket konkurranseevnen?

Høyere kostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere vil over tid bidra til at konkurranseevnen svekkes og at de sektorene som er utsatt for konkurranse fra utenlandske produsenter taper, markedsandeler. I de fleste bedrifter vil lønnskostnadene, direkte... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med.