Avgiftssatser 2003 og 2004

 

Avgiftskategori

Avgiftssatser pr. 31.12.03

Forslag 2004 St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Vedtak 2004 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004)

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

 

 

 

Generell sats

24

24

24

Redusert/halv sats

12

12

12

Lav sats

-

6

6

 

 

 

Alkoholholdige drikkevarer

 

 

 

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol pst.

 

 

 

Kr/vol pst. og liter.

varierer

5,40

5,54

       

Annen alkoholholdig drikk fra 4,75 til og med 22 vol pst.

 

 

 

Kr/vol pst. og liter.

3,55

3,52

3,61

 

 

 

 

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,75 vol pst., kr/liter

 

 

 

a) 0,00-0,70 vol pst

1,55

1,54

1,58

b) 0,70-2,75 vol pst

2,43

2,41

2,47

c) 2,75-3,75 vol pst

9,18

9,11

9,35

d) 3,75-4,75 vol pst

15,89

15,77

16,18

 

 

 

 

Tobakkvarer

 

 

 

Sigarer, kr/100 gram

174

177

177

Sigaretter, kr/100 stk

174

177

177

Røyketobakk, kr/100 gram

120

177

177

Snus, kr/100 gram

56

57

57

Skrå, kr/100 gram

56

57

57

Sigarettpapir, kr/100 stk.

2,60

2,70

2,70

 

 

 

 

Engangsavgift

 

 

 

Kjøretøygruppe a[1]

 

 

 

Vektavgift, kr/kg

 

 

 

første 1150 kg

33,40

34,00

34,00

neste 250 kg

66,80

68,00

68,00

neste 100 kg

133,61

136,01

136,01

Resten

155,38

158,18

158,18

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

første 1200 cm3.

9,86

10,04

10,04

neste 600 cm3

25,82

26,28

26,28

neste 400 cm3

60,73

61,82

61,82

Resten

75,86

77,23

77,23

Motoreffektavgift, kr/kW

 

 

 

første 65 kW

129,01

131,33

131,33

neste 25 kW

470,53

479,00

479,00

neste 40 kW

941,36

958,30

958,30

Resten

1 593,01

1 621,68

1 621,68

Kjøretøy gruppe b,[2] pst. av personbilavgift

20

20

20

Kjøretøy gruppe c,[3] pst. av personbilavgift

13

13

13

Kjøretøy gruppe d,[4] pst. av personbilavgift

55

55

55

Kjøretøy gruppe e,[5] pst. av verdiavgiftsgrunnlaget.

36

36

36

Kjøretøy gruppe f,[6] stykkavgift

8 869

9 029

9 029

Slagvolumavgift, kr/cm3

 

 

 

første 125 cm3

0

0

0

neste 775 cm3

30,47

31,02

31,02

Resten

66,80

68,00

68,00

Motoreffektavgift, kr/kW

 

 

 

første 11 kW

0

0

0

Resten

394,71

401,81

401,81

Kjøretøygruppe g[7]

 

 

 

Vektavgift, kr pr. kg

 

 

 

Første 100 kg

12,50

12,73

12,73

Neste 100 kg

25,00

25,45

25,45

Resten.

49,99

50,89

50,89

Slagvolum, kr pr. cm3

 

 

 

Første 200 cm3

2,61

2,66

2,66

Neste 200 cm3.

5,21

5,30

5,30

Resten.

10,41

10,60

10,60

Motoreffekt, kr pr. kW

 

 

 

Første 20 kW

33,33

33,93

33,93

Neste 20 kW

66,65

67,85

67,85

Resten.

133,30

135,70

135,70

Kjøretøygruppe h,[8] pst. av personbilavgift

40

40

40

Kjøretøygruppe i,[9] kroner

2 920

2 973

2 973

Kjøretøygruppe j,[10] pst. av personbilavgift

35

35

35

 

 

 

 

Årsavgift, kr/år[11]

 

 

 

Alminnelig sats

2 360

2 405

2 755

Motorsykler

1 180

1 200

1 550

Campingtilhengere

905

920

920

Kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

1 370

1 395

1 745

Traktorer, mopeder mv.[12]

-

-

350/175

 

 

 

 

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

varierer

 

 

 

 

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

varierer

 

 

 

 

Bensin, kr/liter

 

 

 

Blyholdig.

4,72

4,80

4,80

Blyfri

3,89

3,96

3,96

 

 

 

 

Autodiesel, kr/liter

 

 

 

Lavsvovlet[13]

2,83

2,88

2,88

Høysvovlet[14].

3,17

3,23

3,23

 

 

 

 

Båtmotorer, kr/HK

129,50

132,00

132,00

 

 

 

 

Elektrisk kraft, øre/kWh

 

 

 

Forbruksavgift.

9,5

9,67

9,67

 

 

 

Smøreolje, kr/liter

1,56

1,59

1,59

 

 

 

 

Avgift på mineralske produkter

 

 

 

Grunnavgift på fyringsolje

 

 

 

Mineralolje, kr/liter.

0,398

0,405

0,405

CO2-avgift, generell sats

 

 

 

Petroleumsvirksomhet, kr/liter el. Sm3.

0,75

0,76

0,76

Mineralolje, kr/liter

0,50

0,51

0,51

Bensin, kr/liter

0,75

0,76

0,76

CO2-avgift, redusert sats

 

 

 

Mineralolje, kr/liter

0,29

0,30

0,30

Bensin, kr/liter

0,27

0,27

0,27

 

 

 

 

Svovelavgift, generell sats

 

 

 

Mineralolje, kr/liter

0,07

0,07

0,07

 

 

 

 

Svovelavgift, redusert sats

 

 

 

Mineralolje, kr/liter

0,028

0,029

0,029

 

 

 

 

Avgift på sluttbehandling av avfall

 

 

 

Opplagsplasser for avfall, kr/tonn

     

Opplagsplasser med høy miljøstandard.

327

333

400

Opplagsplasser med lav miljøstandard

427

435

522

 

 

 

 

Til 1. juli 2004:

 

 

 

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/tonn

 

 

 

Grunnavgift

82

83

83

Tilleggsavgift

245

250

250

 

 

 

 

Fra 1. juli 2004:

 

 

 

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet

-

varierer

varierer

CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn

-

39,70

39,70

       

Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier

 

 

 

Trikloreten, kr/kg

53,55

54,51

54,51

Tetrakloreten, kr/kg .

53,55

54,51

54,51

 

 

 

 

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

 

 

 

Kr/tonn CO2-ekvivalenter

180

183,24

183,24

 

 

 

 

Sjokolade mv, kr/kg.

15,18

15,45

15,45

 

 

 

 

Alkoholfrie drikkevarer

 

 

 

Ferdigvare, kr/liter.

1,55

1,54

1,58

Konsentrat (sirup), kr/liter

9,47

9,40

9,64

Kullsyre, kr/kg.

62,87

62,40

64,00

 

 

 

 

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

 

 

 

Miljøavgift

 

 

 

a) Glass og metall

4,28

4,36

4,36

b) Plast

2,58

2,63

2,63

c) Kartong/papp.

1,07

1,09

1,09

 

 

 

 

Grunnavgift, engangsemballasje, kr/stk

0,87

0,89

0,89

 

 

 

Sukker, kr/kg

5,88

5,99

5,99

 

 

 

 

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi.

2,5

2,5

2,5[1] Gruppe a: Personbiler, varebiler kl. 1, og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser.

[2] Gruppe b: Varebiler klasse 2.

[3] Gruppe c: Campingbiler.

[4] Gruppe d: Kombinerte biler med totalvekt inntil 7500 kg.

[5] Gruppe e: Beltebiler.

[6] Gruppe f: Motorsykler.

[7] Gruppe g: Beltemotorsykler (snøscootere).

[8] Gruppe h: Taxi og transport av funksjonshemmede.

[9] Gruppe i: Veteranbiler.

[10] Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen.

[11] Fra 1. januar 2004 er personskadeavgiften fjernet som egen avgift og årsavgiften er økt tilsvarende. Økningen utgjør 350 kroner.

[12] Det er innført en ny, lav sats. Den lave satsen gjelder kjøretøy som tidligere hadde personskadeavgift enten med full eller halv sats, men ikke årsavgift (for eksempel traktorer, mopeder, veterankjøretøy).

[13] Autodiesel som har et svovelinnhold på 50 ppm (0,005 pst. vektandel) eller lavere.

[14] Autodiesel som har et svovelinnhold høyere enn 50 ppm (0,005 pst. vektandel).