Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=50022&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til 2 nye stipendiatstillinger Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).
  • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetter ved Svalbard, ved Melkøya og i Nordland.
  • Det er satt av 11,1 millioner kroner på Svalbardbudsjettet til ny helikopteravtale som gir bedre beredskap på øygruppen.
  • Bevilgningene til investeringer i fjernvarmenettet i Longyearbyen føres videre i 2004. Nettet bygges for å gi en sikker energitilførsel til innbyggerne.
  • Det er satt av 2 millioner kroner til Svalbard Reiseliv AS for 2004. Bevilgningen til Svalbard Reiseliv AS skal ivareta Svalbards vertskaps- og informasjonsforpliktelser innen reiselivssektoren gjennom drift av helårig turistinformasjon, statistikkarbeid og basismarkedsføring av Svalbard.
  • Skattesatsen på lønnsinntekt på Svalbard økes fra 6 til 8 prosent.
  • Eksportavgiften på kull legges om, noe som gir økte inntekter på ca. 2 millioner kroner.
  • Det foreslås en byggebevilgning på 150 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt ved Universitetssenteret på Svalbard.

Til toppen